Ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie

Ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie

10.08.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 400/5. V.2004
LEGI SI DECRETE
PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia
animalelor de companie, semnata la Strasbourg
la 23 iunie 2003
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
articol unic. � Se ratifica Conventia europeana pentru protectia
animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003.

aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din
17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (a) din Constitutia
Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 martie 2004, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (a) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Bucuresti, 24 martie 2004.
Nr. 60.

CONVENTIA EUROPEANA
PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR DE COMPANIE

P R E A M B U L
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii,

Considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o cooperare mai stransa intre membrii sai;

Recunoscand ca omul are o obligatie morala de a respecta toate creaturile vii si pastrand legaturile speciale existente intre om si animalele de companie;

Considerand ca animalele de companie sunt foarte importante datorita contributiei lor la calitatea vietii si, prin urmare, reprezinta o valoare pentru societate;

avand in vedere dificultatile care decurg din marea varietate a animalelor care sunt detinute de catre om;

avand in vedere riscurile inerente determinate de suprapopularea cu animale pentru igiena, sanatatea si
securitatea omului si a altor animale;

avand in vedere ca detinerea specimenelor din fauna salbatica, in calitate de animale de companie, nu ar trebui sa fie incurajata;

Constienti de diferitele conditii care guverneaza achizitionarea, detinerea, cresterea in scop comercial sau necomercial, cesiunea ori comertul cu animale de companie;

Constienti de faptul ca, conditiile de detinere a animalelor de companie nu permit intotdeauna promovarea sanatatii si bunastarii acestora;

Constienti ca atitudinile in privinta animalelor de companie variaza considerabil datorita uneori unei lipse de cunostinte sau de constiinta;

Considerand ca o atitudine si o practica sunt nu numai un obiectiv de dorit, dar, de asemenea, si realist,
au cazut de acord asupra urmatoarelor:

CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Definitii
(1) In termenii prezentei conventii intelegem prin animal de companie orice animal detinut sau destinat a fi detinut de catre om, in special pe langa casa, pentru agreement sau companie.
(a) Intelegem prin comert cu animale de companie
ansamblul de tranzactii practicate in mod regulat, in
cantitati substantiale si in scopuri lucrative, care implica transferul proprietatii acestor animale.
(3) Intelegem prin cresterea si ingrijirea animalelor de companie cu titlu comercial cresterea si ingrijirea practicate in special in scop comercial si in numar mare.
(4) Intelegem prin refugiu pentru animale o unitate cu scop nelucrativ, in care animalele de companie pot fi
detinute in numar considerabil. In cazul in care legislatia nationala si/sau masuri administrative o permit, o astfel de unitate poate primi animale fara stapan.
(5) Intelegem prin animal fara stapan orice animal de companie care, fie nu are adapost, fie se gaseste in afara proprietatii stapanului sau sau a detinatorului sau si care nu este sub controlul ori supravegherea directa a nici unui proprietar sau detinator.
(6) Intelegem prin autoritate competenta autoritatea
desemnata de catre statul membru al Consiliului Europ.

Articolul 2
Domeniu de aplicare si punere in practica
(1) Fiecare parte se angajeaza sa ia masurile necesare punerii in aplicare a dispozitiilor acestei conventii in ceea ce priveste:
a) animalele de companie detinute de catre o persoana
fizica sau juridica, pe orice proprietate, in orice unitate si care sunt destinate comercializarii sau cresterii si detinerii in scop comercial a acestora, precum si cele aflate in orice refugiu pentru animale;
b) daca este cazul, animalele fara stapan.
(a) Nici o dispozitie a acestei conventii nu poate afecta punerea in practica a celorlalte prevederi legate


de protectia animalelor sau de apararea speciilor salbatice pe cale de disparitie.
(3) Nici o dispozitie a prezentei conventii nu afecteaza posibilitatea partilor de a adopta reguli foarte stricte pentru asigurarea protectiei animalelor de companie sau aplicarii in continuare a dispozitiilor pentru alte categorii de animale care nu sunt in mod expres citate in prezenta conventie.


CAPITOLUL II -PRINCIPII CARE TREBUIE RESPECTATE DE CATRE DETINATORII DE ANIMALE DE COMPANIE


Articolul 3
Principii de baza pentru bunastarea animalelor

(1) Nimeni nu trebuie sa cauzeze inutil durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie.
(a) Nimeni nu trebuie sa abandoneze un animal de
companie.

Articolul 4
Detinerea
(1) Orice persoana care detine un animal de companie sau care are grija de un animal de companie trebuie sa fie responsabil de sanatatea si bunastarea acestuia.
(a) Orice persoana care detine un animal de companie sau care se ocupa de acesta trebuie sa-i asigure toate conditiile, ingrijirile si atentia, tinand cont de nevoile etologice, in functie de specie si rasa, si in special trebuie:
a) sa ii asigure, in cantitate suficienta, hrana si apa;
b) sa ii asigure posibilitatea de miscare;
c) sa ia masurile necesare pentru a nu lasa animalele
sa devina libere.
(3) Un animal nu poate fi detinut ca animal de
companie daca,
a) conditiile enumerate in alin. (a) nu sunt indeplinite;
sau
b) conditiile sunt indeplinite, dar animalul nu se poate
adapta in captivitate.

Articolul 5
Reproductia
Orice persoana care selectioneaza un animal de
companie pentru reproductie trebuie sa ia in considerare
caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale care ar putea compromite sanatatea si bunastarea descendentilor sau a femelei.

Articolul 6
Limita de varsta pentru achizitionare
Nici un animal de companie nu poate sa fie vandut
persoanelor sub 16 ani fara consimtamantul expres al
parintilor lor sau al altor persoane care exercita
responsabilitati parentale.

Articolul 7
Dresajul
Nici un animal de companie nu trebuie sa fie dresat
prin metode care ar putea prejudicia sanatatea sau
bunastarea animalului si in special nu trebuie fortat sa isi depaseasca capacitatea naturala sau forta sa naturala ori utilizand mijioace artificiale care provoaca rani sau dureri inutile. De asemenea, se interzice utilizarea mijloacelor
artificiale de dresaj care provoaca rani sau dureri inutile, suferinte ori teama.
Articolul 8

Comercializarea, crestera in scop comercial,
refugiile pentru animale
(1) Orice persoana care, la momentul intrarii in vigoare
a prezentei conventii, comercializeaza sau creste ori
adaposteste in scopuri comerciale sau care administreaza un refugiu pentru animale trebuie sa faca o declaratie autoritatii competente intr-un interval stabilit de fiecare parte. Orice persoana care are intentia sa se ocupe de una dintre activitatile enumerate anterior trebuie sa faca o declaratie autoritatii competente.
(a) In aceasta declaratie trebuie sa se mentioneze:
a) speciile animalelor de companie care sunt sau vor fi
implicate;
b) persoana responsabila si cunostintele sale;
c) descrierea instalatiilor si echipamentelor care sunt
sau vor fi utilizate.
(3) activitatile mentionate anterior nu pot fi exercitate
decat:
a) daca persoana responsabila poseda cunostintele si
aptitudinile necesare exercitarii acestei activitati, avand fie
o pregatire corespunzatoare, fie o experienta suficienta cu animalele de companie; si
b) daca instalatiile si echipamentele utilizate pentru
activitate satisfac cerintele mentionate in art. 4.
(4) Pe baza declaratiilor facute conform dispozitiilor
alin. (1), autoritatea competenta trebuie sa stabileasca daca conditiile mentionate in alin. (3) sunt indeplinite sau nu.In cazul in care nu sunt indeplinite intr-o maniera corespunzatoare, autoritatea competenta va recomanda masuri si, daca aceasta este considerata necesara pentru
protectia animalelor, se poate dispune chiar interdictia
comercializarii sau continuarea activitatii.
(5) autoritatea competenta trebuie, in conformitate cu
legislatia nationala, sa controleze daca conditiile mentionate
mai sus sunt indeplinite sau nu.

Articolul 9

Publicitate, spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare

(1) animalele de companie nu pot fi utilizate pentru
publicitate, spectacole, expozitii, competitii sau manifestari similare, decat:
a) daca organizatorul creeaza conditiile necesare pentru ca aceste animale sa fie tratate conform exigentelor prevazute la art. 4 alin. (a), si
b) daca sanatatea si bunastarea lor nu sunt puse in
pericol.
(a) Unui animal de companie nu trebuie sa i se
administreze nici un tratament, nici o substanta, nu trebuie sa fie supus nici unui procedeu, in scopul cresterii sau diminuarii nivelului natural al performantelor sale:
a) in cursul competitiilor; sau
b) cu alte ocazii, daca acestea ar constitui un risc pentru sanatatea si
bunastarea animalului.

Articolul 10
Interventii chirurgicale
(1) Interventiile chirurgicale destinate modificarii
aspectului unui animal de companie sau altor scopuri
necurative trebuie sa fie interzise si, in special:
a) codotomia;
b) cuparea urechilor;
c) sectionarea corzilor vocale;
d) ablatia ghearelor ti dintilor.
(a) Exceptii de la aceste interdictii nu pot fi autorizate
decat:
a) daca medicul veterinar considera o interventie
curativa necesara fie din motive de medicina veterinara, fie
in interesul unui animal deosebit;
b) pentru a impiedica reproductia.
(3) a) Interventiile in cursul carora animalul va suferi
sau risca sa sufere dureri considerabile nu trebuie sa fie
efectuate decat sub anestezie si de catre un medic
veterinar sau sub controlul sau.
b) lnterventiile care nu necesita anestezie pot fi
efectuate de catre o persoana competenta, in conformitate
cu legislatia nationala.

Articolul 11
Sacrificarea
(1) Numai medicul veterinar sau o alta persoana
competenta poate sa procedeze la sacrificarea unui animal
de companie, exceptie facand cazurile de urgenta cand
trebuie sa se puna capat suferintelor unui animal si cand
ajutorul unui medic veterinar sau al altei persoane
competente nu poate fi obtinut rapid sau alte cazuri de
urgenta prevazute de legislatia nationala. Orice sacrificare
trebuie sa se faca cu minimum de suferinta fizica si
psihica, tinand cont de circumstante.
Metoda aleasa, exceptata in caz de urgenta, trebuie:
a) fie sa provoace o pierdere imediata a constientei,
urmata de moarte;
b) fie sa inceapa prin realizarea unei anestezii generale
profunde, urmata de un procedeu care va cauza moartea
cu certitudine.
Persoana responsabila cu sacrificarea trebuie sa se
asigure ca animalul este mort inainte sa se realizeze
jupuirea.
(a) Urmatoarele metode de sacrificare trebuie sa fie
interzise:
a) inecul si alte metode de asfixie, daca ele nu produc
efectele mentionate in alin. (1) lit. b);
b) utilizarea otravurilor sau droguritor ale caror dozaj si
aplicare nu pot fi controlate in maniera de a obtine
efectele mentionate in alin. (1);
c) electrocutarea, mai ales daca ea nu este precedata
de pierderea imediata a constientei.

CAPITOLUL III
MASURI SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ANIMALELE FARA STAPAN
Articolul 12
Reducerea numarului de animale fara stapan

atunci cand o parte estimeaza ca numarul de animale
fara stapan constitute pentru ea o problema, ea trebuie sa
ia masurile legislative si/sau administrative necesare pentru
reducerea numarului acestora prin metode care nu
cauzeaza dureri, suferinte sau temeri evitabile.
a) astfel de masuri trebuie sa indeplinesca urmatoarele
conditii:
(i) in cazul in care astfel de animale trebuie sa fie
capturate, aceasta trebuie sa se faca astfel incat sa
produca minimum de suferinte fizice si psihice
animalelor, in functie de natura animalului;
(ii) in cazul in care animalele capturate sunt adapostite
sau sacrificate, aceasta trebuie sa se faca in
conformitate cu principiile prezentei conventii.
b) Partile sunt obligate sa respecte:
(i) identificarea permanenta a cainilor si pisicilor prin
mijioace corespunzatoare care sa nu produca decat
dureri, suferinte sau temeri usoare ori temporare,
cum ar fi tatuarea insotita de inregistrarea numarului,
precum si de numele si adresele proprietarilor;
(ii) reducerea reproductiei neplanificate a cainilor si
pisicilor si incurajarea sterilizarii acestora;
(iii) incurajarea persoanelor care au gasit un caine sau
o pisica fara stapan sa semnaleze acest lucru
autoritatii competente.

Articolul 13
Exceptii privind capturarea, detinerea si sacrificarea

Exceptiile la principiile stabilite in prezenta conventie,
referitoare la capturarea, detinerea si sacrificarea animalelor
fara stapan, nu pot fi admise decat daca acestea sunt
inevitabile, in cadrul programelor guvernamentale de control
al bolilor.

CAPITOLUL IV
INFORMARE SI EDUCARE

Articolul 14
Programe de informare si educare

Partile se angajeaza sa incurajeze dezvoltarea
programelor de informare si de educare pentru a promova,
in randul organizatiilor si indivizilor implicati in: detinerea,
cresterea, dresajul, comertul si adapostirea animalelor de
companie, constientizarea si cunoasterea dispozitiilor si
principiilor prezentei conventii. In aceste programe atentia
trebuie sa se indrepte in special asupra urmatoarelor
subiecte:
a) dresajul animalelor de companie in scop comercial
sau pentru competitii, care trebuie sa se efectueze de
catre persoane avand cunostintele si competentele
corespunzatoare;


b) necesitatea de a descuraja:
(i) incredintarea animalelor de companie persoanelor
pana la varsta de 16 ani fara consimtamantul
expres al parintilor sau al altor persoane care detin
responsabilitati parentale;
(ii) acordarea animalelor de companie ca premii,
recompense sau prime;
(iii) inmultirea neplanificata a animalelor de companie;
c) eventualele consecinte negative pentru sanatatea si
bunastarea animalelor salbatice, in cazul achizitionarii sau
introducerii lor ca animale de companie;
d) riscurile care decurg din achizitionarea iresponsabila a animalelor de companie, care conduce la cresterea
numarului animalelor nedorite si abandonate.

CAPITOLUL V-
CONSULTARI MULTILATERALE
Articolul 15
Consultari multilaterale

(1) Partile procedeaza, intr-un interval de 5 ani de la
intrarea in vigoare a prezentei conventii si la fiecare 5 ani
si de fiecare data cand majoritatea reprezentantilor partilor
o cer, la consultari multilaterale in cadrul Consiliului
Europei in vederea examinarii aplicarii prezentei conventii
si a oportunitatii revizuirii sale sau a extinderii aplicarii
oricareia dintre dispozitiile sale. aceste consultari vor avea
loc in cursul reuniunilor convocate de catre secretarul
general al Consiliului Europei.
(a) Orice parte are dreptul sa desemneze un
reprezentant care sa participe la aceste consultari. Orice
stat membru al Consiliului Europei care nu este parte a
prezentei conventii are dreptul de a fi reprezentat la aceste
consultari de un observator.
(3) Dupa fiecare consultare, partile supun Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra
consultarii si functionarii prezentei conventii, incluzand, daca acestea considera necesar, propuneri vizand amendarea art. 15�a3 din prezenta conventie.
(4) Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, partile
stabilesc regulile de procedura pentru desfasurarea
consultarilor.

CAPITOLUL VI
AMENDAMENTE
Articolul 16
Amendamente

(1) Orice amendament la art. 1�14. propus de una
dintre parti sau de ComitetuI de Ministri al Consiliului
Europei, este comunicat secretarului general al Consiliului
Europei si transmis prin intermediul sau statelor membre
ale Consiliului Europei, fiecarei parti si fiecarui stat invitat
sa adere la prezenta conventie conform dispozitilor art. 19.
(a) Orice amendament propus conform dispozitiilor
alin. (1) este examinat, in minimum doua luni de la transmiterea sa de care secretarul general al Consiliului
Europei, in cadrul unei consultari multilaterale in care acest
amendament poate fi adoptat cu o majoritate de doua
treimi din numarul partilor. Textul adoptat este comunicat
partilor.
(3) La expirarea unei perioade de 1a luni dupa
adoptarea sa in urma consultarilor multilaterale, orice
amendament intra in vigoare, in afara de cazul in care
una dintre parti a exprimat obiectii la acesta.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Articolul 17
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea

Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre
statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusa
ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la
secretarul general al Consiliului Europei.

Articolul 18
Intrarea in vigoare

(1) Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a
lunii care urmeaza unei perioade de 6 luni dupa data la
care patru state membre ale Consiliului Europei si-au
exprimat consimtamantul de a fi parti ale acesteia conform
dispozitiilor art. 17.
(a) Pentru orice stat membru al Consiliului Europei, care
isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi parte la
prezenta conventie, ea va intra in vigoare in prima zi a
lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa
data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare
sau de aprobare.

Articolul 19
Aderarea statelor nemembre

(1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii,
ComitetuI de Ministri al Consiliului Europei va putea invita
orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la
aceasta, printr-o decizie luata de majoritatea prevazuta la
art. a0 lit. d) din statutul Consiliului Europei si de
unanimitatea reprezentantilor statelor contractante avand
drept de reprezentare in ComitetuI de Ministri al Consiliului
Europei.
(a) Pentru orice stat in curs de aderare prezenta
conventie va intra in vigoare in prima zi care urmeaza
expirarii unei perioade de 6 luni dupa data de depunere a
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.

Articolul 20
Clauza teritoriala

(1) Orice stat poate, in momentul semnarii sau in
momentul depunerii instrumenului sau de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, sa precizeze


teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta
conventie.
(a) Orice parte poate, in orice moment ulterior, printr-o
declaratie adresata secretarului general al Consiliului
Europei sa extinda aplicarea prezentei conventii la orice alt
teritoriu desemnat in declaratie. Conventia va intra in
vigoare cu referire la acest teritoriu in prima zi din luna
care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data
primirii declaratiei de catre secretarul general al Consiliului
Europei.
(3) Orice declaratie facuta in virtutea alin. (1) si (a) va
putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu
desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
intra in vigoare in prima zi din luna care urmeaza expirarii
unei perioade de 6 luni dupa data receptionarii notificarii
de catre secretarul general al Consiliului Europei.

Articolul 21
Rezerve

(1) Orice stat poate, in momentul semnarii sau in
momentul depunerii instrumenului sau de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau
mai multe rezerve cu referire la art. 6 si la art. 10 alin- (1)
lit. a). Nici o alta rezerva nu poate fi prezentata.
(a) Orice parte care a formulat o rezerva in virtutea
alin. (1) o poate retrage in totalitate sau partial inaintand o
notificare secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va intra in vigoare la data receptionarii notificarii de catre secretarul general al Consiului Europei.

(3) Partea care a formulat o rezerva in cadrul unei
dispozitii a prezentei conventii nu poate cere aplicarea
acestei dispozitii de catre o alta parte; totodata, ea poate,
daca rezerva este partiala sau conditionata, sa ceara
aplicarea acestei dispozitii in masura in care ea insasi a
acceptat-o.

Articolul 22
Denuntarea

(1) Orice parte poate, in orice moment, sa denunte
prezenta conventie adresand o notificare secretarului
general al Consiliului Europei.
(a) Denuntarea va intra in vigoare in prima zi din luna
care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data
receptionarii notificarii de catre secretarul general al
Consiliului Europei.

Articolul 23
Notificari

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului si oricarui stat ce a aderat
la prezenta conventie sau a fost invitat sa o faca:
a) fiecare semnatura;
b)depunerea tuturor instrumentelor de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c)fiecare data de intrare in vigoare a prezentei
conventii in conformitate cu art. 18, 19, 20


10 august 2005
10 Comentarii
 • Anonim a scris la 10.10.2010 19:14:

  DOMNULE REDACTOR SEF, Doresc sa va aduc la cunostinta un caz din Craiova, in care este vorba de oportunismul si obtinerea de profit, cu orice pret, pe suferinta si vietile unor animale nevinovate: Peste linia ferata, in zona Craiovita-Noua, spre iesirea din oras, un pensionar, fost avocat - dupa cum spun unii, posesor de arma de vanatoare (nu se stie daca legal sau nu), a adunat, intr-un spatiu ingradit pe un teren viran, circa 100-150 de caini pe care ii extermina prin infometare, el pozand in iubitor de animale care ar avea grija de acesti caini... In realitate, respectivul a intrat in contact cu o Asociatie de Protectie a Animalelor cu sediul la Pitesti, sponzorizata din Germania, pentru salvarea cainilor fara stapan din Romania, de unde primeste, permanent, transporturi cu hrana uscata si conserve pentru caini, pe care, dupa cum spun vecinii sai din zona, nu le da cainilor, ci merge si le vinde in piata, obtinand, astfel, contravaloarea si profit din alimente provenite din sponzorizari ale unor iubitori de animale... Ca sa nu-i moara chiar prea repede de foame (pentru ca, dupa cum spun vecinii sai, ii are la numar si, in baza numarului de caini, la care adauga si alti caini pe care-i aduna de pe strazi, primeste o cantitate mai mica sau mai mare de alimente), cumpara cateva oase pe care le arunca la gramada, in turma de caini, ajungand ca acestia, infometati, sa se sfasie intre ei pentru cate un os... Rezultatul: caini morti sau muribunzi, care, apoi, ajung hrana celorlalti... Un adevarat genocid animal se petrece in tarcul acestui individ, despre care aceiasi vecini ai sai spun ca e cam nebun si ca, daca il interpelezi in legatura cu cainii pe care-i infometeaza si obtine profit de pe urma lor, te ameninta ca te impusca(!)... Despre aceasta situatie stie foarte bine si nu intervine si presedinta unei asociatii de protectie a animalelor din Craiova, OANA POPESCU (tel. 0722.491.313, 0741.100.943), care, cand a fost interpelata de o alta persoana cunoscatoare a situatiei, i-a zis acesteia sa-si vada de treaba si sa nu se bage... Ceea ce, pe mine, personal, m-a facut sa banuiesc ca exista o anumita cardasie, ca sa nu-i zic impartire a profitului, intre dumneaei si respectivul fost avocat exterminator de caini cu arma la purtator (!)... In cazul in care va inscrieti si dvs. printre cei care considera ca toate fiintele vii de pe acest Pamant au nevoie de o sansa in viata si, ca atare, sunteti iubitori de animale si vreti sa va implicati in stoparea acestui genocid cu profit de pe urma cainilor, puteti afla amanunte (si chiar va poate conduce la fata locului) de la subsemnata MARIA MIREA (tel. 0351.418.587), care am incercat sa ma implic in salvarea acestor biete animale chinuite, dar am fost amenintata si mi s-a atras atentia sa nu ma bag, ca nu e treaba mea... Cred ca o ancheta de presa in legatura cu aceasta situatie ar putea duce la incetarea acestui genocid impotriva animalelor si ar sensibiliza si pe multi dintre cei care traiesc numai pentru ei si considera, gresit, ca sunt cele mai importante fiinte de pe Pamant... MARIA MIREA, Craiova

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 10.10.2010 19:14:

  DOMNULE REDACTOR SEF, Doresc sa va aduc la cunostinta un caz din Craiova, in care este vorba de oportunismul si obtinerea de profit, cu orice pret, pe suferinta si vietile unor animale nevinovate: Peste linia ferata, in zona Craiovita-Noua, spre iesirea din oras, un pensionar, fost avocat - dupa cum spun unii, posesor de arma de vanatoare (nu se stie daca legal sau nu), a adunat, intr-un spatiu ingradit pe un teren viran, circa 100-150 de caini pe care ii extermina prin infometare, el pozand in iubitor de animale care ar avea grija de acesti caini... In realitate, respectivul a intrat in contact cu o Asociatie de Protectie a Animalelor cu sediul la Pitesti, sponzorizata din Germania, pentru salvarea cainilor fara stapan din Romania, de unde primeste, permanent, transporturi cu hrana uscata si conserve pentru caini, pe care, dupa cum spun vecinii sai din zona, nu le da cainilor, ci merge si le vinde in piata, obtinand, astfel, contravaloarea si profit din alimente provenite din sponzorizari ale unor iubitori de animale... Ca sa nu-i moara chiar prea repede de foame (pentru ca, dupa cum spun vecinii sai, ii are la numar si, in baza numarului de caini, la care adauga si alti caini pe care-i aduna de pe strazi, primeste o cantitate mai mica sau mai mare de alimente), cumpara cateva oase pe care le arunca la gramada, in turma de caini, ajungand ca acestia, infometati, sa se sfasie intre ei pentru cate un os... Rezultatul: caini morti sau muribunzi, care, apoi, ajung hrana celorlalti... Un adevarat genocid animal se petrece in tarcul acestui individ, despre care aceiasi vecini ai sai spun ca e cam nebun si ca, daca il interpelezi in legatura cu cainii pe care-i infometeaza si obtine profit de pe urma lor, te ameninta ca te impusca(!)... Despre aceasta situatie stie foarte bine si nu intervine si presedinta unei asociatii de protectie a animalelor din Craiova, OANA POPESCU (tel. 0722.491.313, 0741.100.943), care, cand a fost interpelata de o alta persoana cunoscatoare a situatiei, i-a zis acesteia sa-si vada de treaba si sa nu se bage... Ceea ce, pe mine, personal, m-a facut sa banuiesc ca exista o anumita cardasie, ca sa nu-i zic impartire a profitului, intre dumneaei si respectivul fost avocat exterminator de caini cu arma la purtator (!)... In cazul in care va inscrieti si dvs. printre cei care considera ca toate fiintele vii de pe acest Pamant au nevoie de o sansa in viata si, ca atare, sunteti iubitori de animale si vreti sa va implicati in stoparea acestui genocid cu profit de pe urma cainilor, puteti afla amanunte (si chiar va poate conduce la fata locului) de la subsemnata MARIA MIREA (tel. 0351.418.587), care am incercat sa ma implic in salvarea acestor biete animale chinuite, dar am fost amenintata si mi s-a atras atentia sa nu ma bag, ca nu e treaba mea... Cred ca o ancheta de presa in legatura cu aceasta situatie ar putea duce la incetarea acestui genocid impotriva animalelor si ar sensibiliza si pe multi dintre cei care traiesc numai pentru ei si considera, gresit, ca sunt cele mai importante fiinte de pe Pamant... MARIA MIREA, Craiova

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 03.04.2009 12:48:

  Sunt de acord cu dragostea pe care o aratati unui animal dar lasarea lui in libertate si periclitarea altor persoane publice m-i se pare complet necivilizata. Nu am vazut in Ro animalele purtand lesa pe strada si nici nu cred ca sunt vaccinate. Sa nu mai vorbim de cainiii maidanezi lasati complet strazii...si bunului plac al instinctelor. Consider ca aceste animale considerate fara stapan ( nevaccinate , crescute pe strada si nesupravegheate) nu fac obiectul asa zisei "griji" a celor care "iubesc " animalele. Daca iubiti un maidanez va rog sa ii oferiti casa, sa aveti grija de sanatatea lor si de igiena altfel nu pot sa va consider decat niste falsi iubitori de animale. Cu respect, PS: Inca suntem o tara din lumea a treia din punctul asta de vedere......

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 03.04.2009 12:48:

  Sunt de acord cu dragostea pe care o aratati unui animal dar lasarea lui in libertate si periclitarea altor persoane publice m-i se pare complet necivilizata. Nu am vazut in Ro animalele purtand lesa pe strada si nici nu cred ca sunt vaccinate. Sa nu mai vorbim de cainiii maidanezi lasati complet strazii...si bunului plac al instinctelor. Consider ca aceste animale considerate fara stapan ( nevaccinate , crescute pe strada si nesupravegheate) nu fac obiectul asa zisei "griji" a celor care "iubesc " animalele. Daca iubiti un maidanez va rog sa ii oferiti casa, sa aveti grija de sanatatea lor si de igiena altfel nu pot sa va consider decat niste falsi iubitori de animale. Cu respect, PS: Inca suntem o tara din lumea a treia din punctul asta de vedere......

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 22.03.2009 09:43:

  Eu peste tot unde am fost am vazut numai oameni care captureaza animalele si as vrea ca daca cineva ca si mine este in potriva lor sa sune la acest numar de telefon:0771643603

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 30.12.2008 17:44:

  Esti de acord,dar degeaba.Nu vezi ca tot ce vor fac?Dca s-ar impunesa stie tot omul regulile si daca le incalca sa fie pedepsit as mai zica,dar eu nu vad asa.

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 30.12.2008 17:44:

  Esti de acord,dar degeaba.Nu vezi ca tot ce vor fac?Dca s-ar impunesa stie tot omul regulile si daca le incalca sa fie pedepsit as mai zica,dar eu nu vad asa.

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 30.12.2008 17:44:

  Esti de acord,dar degeaba.Nu vezi ca tot ce vor fac?Dca s-ar impunesa stie tot omul regulile si daca le incalca sa fie pedepsit as mai zica,dar eu nu vad asa.

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 04.12.2008 11:53:

  Eu sunt de acord in legatura cu aceste articole,deoarece si animalele sunt niste fiinte care ar trebui iubite.

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 04.12.2008 11:53:

  Eu sunt de acord in legatura cu aceste articole,deoarece si animalele sunt niste fiinte care ar trebui iubite.

  [Răspunde]
mai multe life.ro
mai multe Ştiri / Evenimente
 • Un câine s-a întors acasă după patru ani în care nimeni n-a ştiut de el
  Un câine s-a întors acasă după patru ani în care nimeni n-a ştiut de el

  În 2013, Molly, un ciobănesc german din Carolina de Nord, a plecat de acasă împreună cu cel mai bun prieten al său, un căţel din curtea vecină.

  CITEŞTE
 • A riscat pedeapsa cu închisoarea, pentru a salva un pui de urs care era pe moarte - Galerie foto
  A riscat pedeapsa cu închisoarea, pentru a salva un pui de urs care era pe moarte - Galerie foto

  Fotograful Corey Hancock, din Oregon, a găsit în timpul unei excursii montane un pui de urs care trăgea să moară.

  CITEŞTE
 
X
Citeste mai mult»
 • Pedigree Teacup Maltese Puppies
  Pedigree Teacup Maltese Puppies

  Avem o grămadă frumoasă de pui maltezi. Calitate excelentă cu ochi mari negri. Sărut de Ch. Sammy și barajul este G-Champion, care este însoțit de mulți campioni în pedigree. Acum, luând un depozit pentru acești copii adorabili. Curente pe toate vaccinuri

  audreyprior3@gmail.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • DONEZ broasca testoasa

  Donez broasca testoasa in varsta de 4-5 ani. Este destul de mare ca si dimensiuni deja - cat o palma. Nu ii pot oferi conditiile necesare unui trai bun si sta mai mult singura. Nu ma pricep la acest tip de animal si mi-as dori sa o preia cineva care o poa

  mail.alexagombos@gmail.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • Pierdut caine lup negru
  Pierdut caine lup negru

  Pierdut caine lup negru,mascul, talie mare,varsta 8 ani,se afla sub tratament, zona Gara de Est - Obor, Sect.2, Bucuresti. Este microcipat. Data disparitiei 27.05.2017. Ofer recompensa! Tel.:0722.68.88.36 / 0752.17.79.19; email: dragosion1977@yahoo.com

  dragosion1977@yahoo.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • Pisoiasi Norocei nascuti pe 1 apr educati la litiera scumpi si jucausi
  Pisoiasi Norocei nascuti pe 1 apr educati la litiera scumpi si jucausi

  2 Puiuti de 2 luni, scumpi si dragastosi, ingrijiti si curatei crescuti in casa - Blackie si Costi, deparazitati, educati - invatati sa-si faca nevoile la litiera, pufosi si mancaciosi cauta un stapan/o stapana la fel de iubitoare si grijulie

  pavilic@yahoo.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
x
Aboneaza-te la newsletterul Zooland.ro